Referencie

Na zamestnancov spoločnosti OLI Ihriská s.r.o. sme naozaj hrdí, pretože vďaka ich šikovným rukám, majú deti na Slovensku, ale aj v zahraničí, možnosť pohybu na čerstvom vzduchu. Na detských ihriskách vyrobených ručne z agátového dreva môžu deti skákať, liezť, preliezať, šmýkať sa, trénovať svoju rovnováhu a rýchlosť.

Na fotografiách nižšie si môžete urobiť predstavu o ihriskách a herných prvkoch, ktoré sme už vyrobili a namontovali. Všetky použité prvky ihiska spĺňajú bezpečnostné normy STN EN 1176, 1177. Tieto sú alfou i omegou pri návrhu, výrobe i realizácii našich zariadení.