Infotabuľa

Informácie o prevádzkovom poriadku ihriska, sponzoroch, zriaďovateľovi ihriska. Agátová informačná tabuľa sa hodí na akékoľvek verejné priestranstvo, k náučným chodníkom či pri budovaní kyslíkových bežeckých dráh.

Technické vlastnosti agátového dreva sa zvyšujú ošetrujúcim trojitým vysokokvalitným ekologickým náterom. Takáto ochrana bola schválená pre použitie na detské ihriská a herné prvky. Infotabuľa má platnú certifikáciu STN EN 1176.