F01 Trojitý Twister

Slúži na spevnenie a posilňovanie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice. Posilnenie týchto svalov napomáha ku správnemu držaniu tela. Cvičenie je vhodné aj na rehabilitačné účely. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod

 Oboma rukami pevne uchopte pomocnú tyč, Umiestnite obe nohy na rotačnú plošinu,Otáčajte nohy zo strany na stranu za využitia brušných svalov, pričom budete stáť rovno a vzpriamene,Neotáčajte sa príliš prudko! Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia, Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.