F02 Dvojitý Twister

Slúži na spevnenie a posilňovanie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice. Posilnenie týchto svalov napomáha ku správnemu držaniu tela. Cvičenie je vhodné aj na rehabilitačné účely. Minimálna potrebná plocha 4440x3570mm.

Návod

Uchopte pevne podpornú tyč oboma rukami. Umiestnite obe nohy na rotačnú plošinu. Otáčajte nohy zo strany na stranu za využitia brušných svalov, pričom budete stáť rovno a vzpriamene. Neotáčajte sa príliš prudko! Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.