F03 Twister & Stepper

Slúži na spevnenie a posilnenie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice. Posilnenie týchto svalov napomáha ku správnemu držaniu tela. Stepper – cvičenie na stepperi spevňuje dolné končatiny, formuje sedacie svaly a líniu bokov. Minimálna potrebná plocha 4480x3790mm.

Návod – TWISTER

Uchopte pevne podpornú tyč oboma rukami. Umiestnite obe nohy na rotačnú plošinu. Otáčajte nohy zo strany na stranu za využitia brušných svalov, pričom budete stáť rovno a vzpriamene. Neotáčajte sa príliš prudko! Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Návod – STEPPER

Pevne oboma rukami uchopte držiaky a postavte sa na pedále. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno a rukami ruky tlačte hore-dole zároveň s tyčami. Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.