F04 Dvojitý Stepper

Cvičenie na stepperi spevňuje spodnú časť tela, formuje dolné končatiny, sedacie svaly a líniu bokov, je šetrné ku kolenným a bedrovým kĺbom a teda vhodné aj pre starších. Minimálna potrebná plocha 4330×3850 mm.

Návod

Pevne oboma rukami uchopte držiaky a postavte sa na pedále. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno a rukami ruky tlačte hore-dole zároveň s tyčami. Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie 

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.