F05 Eliptický Trenažér

Zariadenie určené na precvičenie spodnej, ale i vrchnej časti tela. Nohy sa pri pohybe na trenažéri pohybujú po eliptickej dráhe, čo znižuje zaťaženie kĺbov. Okrem dolných končatín je pri cvičení na tomto zariadení zapojená aj vrchná časť tela – uchopením držadiel, ktoré sa pohybujú dopredu a dozadu. Cvičenie na trenažéri zlepšuje kondíciu, vytrvalosť a koordináciu pohybov. Minimálna potrebná plocha 4280x3520mm.

Návod

Pevne uchopte obe rukoväte zariadenia a postavte sa na oba pedále. Zatlačte ramená a nohy v opačným krúživým pohybom. Striedajte smer dopredu-dozadu na zvýšenie efektivity cvičenia.. Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie 

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.