F06 Veslovací Trenažér

Cvičením na tomto prístroji zapájate až 80 % svalov v tele, sú to najmä prsné svaly, svaly ramien, chrbta, brušné svaly a svaly dolných končatín. Cvičenie na trenažéri má priaznivé účinky na správne držanie tela. Minimálna potrebná plocha 4350x3800mm.

Návod

Sadnite si na sedačku s ohnutými kolenami a nohy pevne položte na opierky. Uchopte rukoväte oboma rukami. Simulujte pohyb ako pri veslovaní oboma rukami zároveň a pritiahnite ruky, sedadlo posuniete dozadu vystretím nôh. Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.