F07 Trenažér na Nohy

Komplexne precvičíte svaly dolných končatín: sedacie svaly, stehná aj lýtka. Cvičenie je vhodné na nárast svalovej hmoty v spodnej časti tela, je technicky nenáročné a pohodlné, nakoľko nezaťažuje chrbtové svalstvo. Minimálna potrebná plocha 4930x3600mm.

Návod

Sadnite si vzpriamene s vystretým chrbtom. Umiestnite obe nohy na podložky pred sebou a položte si ruky na stehná pre zaistenie väčšej stability. Zatlačte nohami – ale dajte pozor, aby ste ich nevystreli úplne. Zatiahnite nohy pomaly do štartovacej polohy. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby počas cvičenia a neprepínajte kolená. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.