F08 Bradlá

Na bradlách je možné vykonávať cviky zamerané najmä na vrchnú časť tela: triceps, svaly horných končatín, ramená a prsné svaly. Cvičenie na bradlách slúži najmä na nárast sily a svalovej hmoty v precvičovaných partiách. Minimálna potrebná plocha 1778x614mm.

Návod

Postavte sa medzi tyče, tvárou smerom von. Umiestnite obe ruky na paralelné tyče, pričom budete mať vystretý chrbát. Dvihnite kolená hore k hrudníku, čím precvičíte brušné svalstvo, alebo skúste kliky na bradlách – precvičíte ramená, bicepsy a tricepsy. Pomaly a kontrolovane sa vráťte do pôvodnej pozície. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.