F10 Jazdecký Trenažér

Na tomto prístroji si precvičíte a posilníte svalstvo horných končatín, brucha chrbta a nôh. Minimálna potrebná plocha 4260x3500mm.

Návod

Sadnite si na zariadenie a ruky a nohy pevne umiestnite na príslušné rukoväte/stúpadlá. Pomalým kontrolovaným pohybom pritiahnite ruky a zároveň potlačte nohami. Rukoväť jazdca pritiahnite až k hrudníku. Nadychujte sa, keď priťahujete a tlačíte, vydychujte pri návrate do pôvodnej pozície. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.