F11 Trenažér Chôdze

Chôdza je najprirodzenejšou formou pohybu, toto cvičenie je preto vhodné pre každého bez ohľadu na vek. Chôdzou na trenažéri si precvičíte svalstvo dolných končatín a bedrovej časti chrbtice a zlepšíte koordináciu pohybov. Minimálna potrebná plocha 4100x3530mm.

Návod

Pevne uchopte oboma rukami podpornú rukoväť a postavte sa oboma nohami na pedále. Striedavo tlačte nohy tam a späť do pohodlnej vzdialenosti. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície. Zvyšujte tempo a/alebo dĺžku vzdialenosti, aby ste zlepšili účinky cvičenia.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.