F12 Ľah – Sed Lavička

Lavičky sú určené na komplexné posilnenie a spevnenie brušných svalov. Posilňovanie brušných svalov na lavičke je efektívne a zaistí ploché brucho. Minimálna potrebná plocha 3240x4430mm.

Návod

Ľahnite si na chrbát s nohami zapretými pod tyčami. Prekrížte si ruky na hrudi. Nedávajte si ruky za hlavu alebo krk! Pomaly zdvihnite hornú časť tela z lavičky, pričom sa ohnete v bokoch. Nadychujte sa pri zdvíhaní, vydychujte pri návrate. Pohyb by sa mal vykonávať kontrolovane v oboch smeroch. Postupujte opatrne, ak máte akékoľvek problémy s chrbticou.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.