F13 Trojitá Hrazda

Zhyby na hrazde sú najúčinnejším cvikom na spevnenie a nárast svalovej hmoty vo vrchnej časti tela: svalov chrbta, hrudníka, ramien a horných končatín. Cvičenie na hrazde má vplyv aj na zlepšenie koordinácie pohybov, sily úchopu a celkovej sily hornej časti tela. Minimálna potrebná plocha: kruh s priemerom 3090mm.

Návod

Postavte sa chrbtom k zariadeniu. Uchopte tyče oboma rukami a dvihnite sa zo zeme. Pomaly ohnite obe ruky v lakťoch a ramená s hlavou dvihnite nad tyče. Nadychujte sa pri zdvíhaní. Pomaly sa spustite dole a vydýchnite. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.