F17 Posilňovací Stroj na Ramená

Cvičením na tomto stroji efektívne posilníte svalstvo ramien, vrchnej časti chrbta a horných končatín. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod

Sadnite si vzpriamene na sedadlo a pevne sa oň oprite. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomalým a kontrolovaným pohybom stiahnite ruky dole na úroveň hrudníka. Pomaly sa vráťte do pôvodnej pozície. Vydychujte pri pohybe smerom dole, nadychujte sa pri návrate do štartovacej pozície. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.