F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín

Slúži na precvičenie, spevnenie a nárast svalovej hmoty hornej časti tela: svaly chrbta, ramien, pŕs a horných končatín. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod

Sadnite si na sedačku s vystretým chrbtom a tvár nasmerujte k zariadeniu. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomaly ťahajte rukoväte dole až kým ruky nebudú na úrovni hrudníka. Rukoväte pomaly vráťte do pôvodnej polohy hore. Nádych vykonajte pri ťahu dole, výdych pri návrate do štartovacej pozície. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa nárastu svalovej hmoty.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.