F21 Posilňovací Stroj na Hrudník – Rozpaženie

Zariadenie určené najmä na tréning prsných a chrbtových svalov. Je vhodný nielen pre začiatočníkov ale aj pre pokročilejších cvičiacich. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod

Sadnite si rovno na sedačku a dbajte nato, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte smerom k stredu až po koniec. Pomaly vráťte ruky do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Vydychujte pri tlačení, nádych spravte pri návrate do štartovacej pozície. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.