F22 Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená

Cvičením na tomto zariadení precvičíte a spevníte svalstvo v oblasti hrudníka chrbta a horných končatín. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod – chrbát

Sadnite si vzpriamene na sedadlo a pevne sa oň oprite. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomalým a kontrolovaným pohybom stiahnite ruky dole na úroveň hrudníka. Pomaly sa vráťte do pôvodnej pozície. Vydychujte pri pohybe smerom dole, nadychujte sa pri návrate do štartovacej pozície. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Návod – výtlak

Sadnite si rovno na sedačku a dbajte nato, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplne vystreté a rovné ruky. Pomaly vráťte ruky do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Vydychujte pri tlačení, nádych spravte pri návrate do štartovacej pozície. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie je určené od výšky 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.