F23 Dvojitý Posilňovač nôh

Zariadenie určené na vytvarovanie a posilnenie svalov najmä vnútorných a vonkajších stehien. Prispieva ku lepšej koordinácií pohybov a k lepšej stabilite tela. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod

Oboma rukami pevne uchopte rukoväť a postavte sa na pedále. Zatlačte nohy na protiľahlé strany až do pozície, ktorá Vám je pohodlná. Robte pomalé, kontrolované pohyby. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície. Zvyšujte tempo a/alebo dĺžku kroku pre efektívnejší tréning.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie je určené od výšky 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.