F24 Posilňovač brušných svalov

Zariadenie určené na komplexné precvičenie brušných svalov, okrem brušných svalov sú pri tomto cvičení zapojené aj svaly predlaktia, ramien a chrbta. Minimálna potrebná plocha 3 x 3 m.

Návod

Postavte sa rovno s vystretým chrbtom a pevne sa oprite o dosku. Pevne sa uchopte rukoväte s lakťami položenými na opierke. Nohy držte vystreté a pomaly ich zdvíhajte, až kým nie sú kolmo na Vaše telo. Pomaly sa vráťte do pôvodnej pozície. Vydychujte, keď nohy zdvíhate a nadychujte sa pri návrate do pôvodnej pozície. Zvyšujte počet cvičení postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie

Max. nosnosť zariadenia je 150kg. Zariadenie je určené od výšky 140cm. Deti a ľudia so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.