W11 Street Workout Zostava

Komplexná zostava so štyrmi jednoduchými hrazdami, rebrinami, horizontálnym rebríkom, bradlami a naklonenými hrazdami.